Czopy / osie rozprężne SM

Mechaniczne czopy rozprężne serii SM, aktywowane momentem obrotowym, stosowane są przy odwijaniu oraz nawijaniu bel dowolnego materiału o szerokości lub wadze zbyt dużej dla wałów rozprężnych. Charakteryzują się możliwością pracy z wysokimi prędkościami obrotowymi.

Zasada działania bazuje na mimośrodkowym rdzeniu, który dzięki momentowi obrotowemu (wywołanym przez hamowanie lub napędzanie) wypycha segmenty rozprężne w stronę gilzy. Rolka materiału zostaje zablokowana oraz wyśrodkowana na czopach z siłą proporcjonalną do momentu.

Czopy nie posiadają żadnych ruchomych elementów wewnętrznych, takich jak rolki, czy sprężyny. Ich brak między rdzeniem a segmentami rozprężnymi, powoduje niewrażliwość uchwytów na zanieczyszczenia, czy drobiny materiału powstające w czasie procesu przewijania.

Czopy SM są samocentrujące oraz dwukierunkowe, oznacza to, że wysunięcie segmentów rozprężnych następuje automatycznie, bez wzgledu na kierunek obrotu materiału.


Wymiary czopa rozprężnego SC

MODEL

A
[mm]

B
[mm]

Zakres rozprężny
[mm]

Max. nośność [N]

Max. moment [Nm]
70 68 150 69-79 18000 1150
3" 74 150 75-85 18000 1150
100 98 150 99-109 45000 2500
4" 100 150 101-110 45000 2500
120 118 150 119-129 45000 2500
5" 125 150 126-137 45000 2500
150 148 150 149-159 110000 5000
6" 150 150 151-161 110000 5000
200 198 150 199-209 110000 5000
8" 201 150 249-259 110000 5000
250 248 150 249-259 110000 5000
10" 252 150 253-263 110000 5000
300 298 150 299-309 110000 5000
12" 302 150 303-313 110000 5000

czop rozprężny, oś rozprężna SM
czop rozprężny, oś rozprężna SM 3 cale
czop rozprężny SM ze sprezyna

Czopy modułowe SSM

Moułowe czopy rozprężne serii SSM, aktywowane momentem obrotowym, są samocentrujące oraz dwukierunkowe. Wykonane z ulepszonej cieplnie stali w celu podwyższenia ich twardości oraz poddane zabezpieczeniu chemicznemu.

Czopy umożliwiają chwycenie gilzy nawet przy małym momencie obrotowym, dlatego idealnie nadają się do stacji odwijającej i/lub nawijającej. System szybkiej wymiany modułów umożliwia pracę ze średnicami od 3" do 16" bez konieczności demontażu całego czopa rozprężnego.


Czop rozprężny modułowy

Wymiary czopa rozprężnego SSM<MODEL

A
[mm]

B
[mm]
Zakres rozprężny
[mm]

Max. nośność [N]

Max. moment [Nm]
70
3"
100
4"
120
5"
150
6"
200
8"
250
10"
300
12"
69
75
99
100
119
127
149
151
199
202
249
253
299
303


149
79
85
109
110
129
137
159
161
209
212
259
263
309
313


18000


1150
100
4"
120
5"
150
6"
200
8"
250
10"
300
12"
99
100
119
127
149
151
199
202
249
253
299
303

149
109
110
129
137
159
161
209
212
259
263
309
313

45000

2500
150
6"
200
8"
250
10"
300
12"
149
151
199
202
249
253
299
303149
159
161
209
212
259
263
309
3131100005000

Czop rozprężny o podwójnej średnicy SMD

Mechaniczne czopy rozprężne serii SMD, aktywowane momentem obrotowym, posiadają te same własnoći co modele SM oraz SSM. Zasada działania, podobniej jak we wcześniejszych modelach, oparta jest na mimośrodowym rdzeniu, który wypycha elementy rozprężne w celu zablokowania ich na gilzie. Różnicę stanowi stopniowana średnica czopa, która umożliwia współpracę, bez konieczności demontażu, z dwoma różnymi wymiarami gilz.

Istnieje możliwość wykonań specjalnych o wymiarach nie podanych w tabeli lub wersji trójstopniowej o trzech różnych średnicach współpracujących.


czop rozprężny dwustopniowy

Wymiary czopa rozprężnego SMD

MODEL

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]
Zakres rozprężny
[mm]

Max. nośność [N]

Max. moment [Nm]
70-100 68 98 251 69-79
99-109
18000
45000
1150
2500
70-4" 68 100 251 69-79
101-111
18000
45000
1150
2500
70-120 68 118 251 69-79
119-129
18000
45000
1150
2500
3"-4" 74 100 251 75-85
101-111
18000
45000
1150
2500
3"-150 74 148 251 75-85
149-159
18000
110000
1150
5000
3"-6" 74 150 251 75-85
151-161
18000
110000
1150
5000
4"-5" 100 125 251 101-111
126-136
45000
45000
2500
2500
4"-6" 100 150 251 101-111
151-161
45000
110000
2500
5000
150-300 148 298 251 149-159
299-309
110000
110000
5000
5000
150-12" 148 302 251 149-159
303-313
110000
110000
5000
5000
6"-12" 150 302 251 151-161
303-313
110000
110000
5000
5000

czop rozprężny o podwójnej średnicy SMD
czop rozprężny podwójny SMD
czop rozprężny podwójny
czop rozprężny o podwójnej średnicy SMD

czop rozprezny pneumatyczny SMP


Czopy pneumatyczne SMP

Pneumatyczne czopy rozprężne serii SMP, podobnie jak ich mechaniczne odpowiedniki, są samocentrujące. Powietrze może być dostarczane poprzez zawór pneumatyczny umieszony osiowo lub na obwodzie czopu. Powietrze może być również podane w sposób automatyczny poprzez złącze obrotowe. Wysunięcie segmentów rozprężnych jest proporcjonalne do ciśnienia powietrza. Przy zaniku ciśnienia, segmenty rozprężne wracają do pozycji bazowej (są schowane).

Pneumatyczne czopy rozprężne stosujemy gdy wymagane jest zablokowanie gilzy na czopie przy braku (lub przy bardzo niskiej wartości) momentu obrotowego.

Czopy wykonane są z ulepszonej stali; dostępne w rozmiarach od 3" do 12".